มันอาจจะเป็นที่น่าสนใจ:

หี - ดีกว่าเท่านั้น

ฉันรักสำเร็จความใคร่มี: