Nó có thể là thú vị:

Am dao - Chỉ tốt hơn

Tôi thích thủ dâm ở đó: