Nó có thể là thú vị:

Argentina - Chỉ tốt hơn

Tôi thích thủ dâm ở đó: